VI ÄR MER ÄN 0,8 % KULTUR

Idag investerar regeringen bara 0,8 procent av den statliga budgeten på kultur.

Vi menar att hela samhället vinner på ökade investeringar i konst och kultur. Håller du med? (Ta del av några argument.) Var då med och sänd ett budskap till framtiden.

Låt den blivande kulturministern få en bild av alla oss som menar att Sverige borde ta steget in i kultursamhället. Tillsammans skapar vi en tavla till den som blir kulturminister efter valet i september 2014. Ladda upp en selfie eller en wefie och välj budskap - eller låt någon av våra ambassadörer tala. Alla porträtt kommer att bli en pixel, en liten bit, av bilden av den framtida kulturministerns ansikte.

Eller välj ett av förslagen nedan!

Vi är mer än 8% animation

Vilket parti passar dig bäst kulturpolitiskt?

kulturvalet

Svara på frågorna i Kulturvalets valkompass och få en bild av hur väl dina åsikter stämmer överens med de svenska riksdagspartiernas.