Vi är mer än 8% animation

OM KAMPANJEN

Kulturvalet.se är en del av en kampanj som drivs av Konstnärernas Riksorganisation Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare (KRO/KIF), Konstfrämjandet, Bildkonst Upphovsrätt Sverige (BUS), Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Svenska Konstnärsförbundet, Konstnärscentrum, Sveriges Konstföreningar samt Skulptörförbundet.

Kulturen frigör och förverkligar människan. Den öppnar upp världar, bidrar till eftertanke och slår broar mellan oss människor. En fri konst är en central del av demokratin och för vår förståelse av att vara människa, slår FN fast i en ny rapport.

Klimathotet ställer människan inför stora utmaningar. Vi behöver röra oss mot en konsumtion som tär mindre på miljön. Därför bör politiken investera i kvalitativ kulturverksamhet och skapa anständiga villkor för kulturskaparna. Det behövs ett brett och nyskapande kulturutbud över hela landet.

Idag investerar regeringen bara 0,8 procent av den statliga budgeten på kultur. Motsvarar det verkligen våra prioriteringar i livet? Och varför satsas det så lite i en tid när de politiska företrädarna talar om att kulturen är en språngbräda för vår kreativitet och våra sinnen? Och när både Sverige och EU menar att vi ska konkurrera med de kreativa och kulturella näringarna? I dagens bistra verklighet tvingas majoriteten av bild- och formkonstnärerna att försörja sig på annat än den konstnärliga verksamhet vi är utbildade för. Utan breda satsningar på den nyskapande och kvalitativa konsten kommer Sverige på sikt inte längre att vara en kulturnation som ligger i framkant. .

Vi menar att hela samhället vinner på ordentliga investeringar i konst och kultur. Håller du med? Kom då med i kampanjen genom att sända ett budskap till framtiden. Låt den blivande kulturministern få en bild av alla oss som menar att Sverige borde ta steget in i kultursamhället.

Tillsammans skapar vi en tavla till den som blir kulturminister efter valet i september 2014. Ladda upp en selfie eller en wefie - eller välj något av våra budskap. Alla porträtt och varje enskilt budskap kommer att bli en pixel, en liten bit, av bilden av den framtida kulturministerns ansikte.

Efter valet i september kikar du, tillsammans med oss andra, ned på den framtida kulturministern från dennes eget ansikte, medan hen tittar upp på sig själv och blir påmind:

Vi är mer än 0,8 procent kultur.

Tavlan överlämnas till kulturministern tillsammans med fyra konkreta förslag för en bättre kulturpolitik:

• Investera minst 1 procent av statsbudgeten i kultur (idag läggs bara 0,8 procent).
• Utarbeta ett nationellt handlingsprogram för bild- och formkonsten.
• Stärk upphovsrätten för kulturskapare.
• Låt trygghetssystemen även ge trygghet åt kulturskapare.

Här laddar du upp en egen bild

Vilket parti passar dig bäst kulturpolitiskt?

kulturvalet

Svara på frågorna i Kulturvalets valkompass och få en bild av hur väl dina åsikter stämmer överens med de svenska riksdagspartiernas.

#KONST #KULTURPOLITIK