Konsten och kulturen är grundstenar i ett hållbart och demokratiskt samhälle.

Skicka ett budskap till kulturminister Amanda Lind.

Varför satsas det så lite resurser på konsten när partierna är överens om kulturens betydelse för människan och samhället? Varför läggs bara 0,84 procent av vår statsbudget på kultur när vår grundlag (Regeringsformen § 2) slår fast att den enskildes kulturella välfärd ska vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten?

Och hur ska en politik formas som gör att vi rör oss mot riksdagens mål om att ”kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling"?

FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheterna slår fast att ”var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv och att njuta av konst” och att konstnärerna har rätt ”till skydd för sina ideella och materiella” intressen.

Amanda Lind - foto av Fredrik Hjertling
Joakim Ojanen Den inre kretsen 2016

Var vi än bor ska vi ha möjlighet att ta del av konst och fritt delta i kulturlivet. För att göra kulturen tillgänglig över hela landet behövs investeringar i ett rikt konstliv. Med satsningar på både bred kultur och kvalitativ konst kommer Sverige att bli mer intressant och spännande att leva i och att besöka. Det är hög tid att öppna dörren till kultursamhället!

Håller du med?

Delta i Kulturvalets upprop genom att sända ett budskap till framtiden. Låt den som blir kulturminister efter valet 2018 få en bild och ett budskap från alla oss som menar att Sverige ska ta steget över tröskeln och bli ett samhälle som genomsyras av konst och kultur.

Ladda upp en av dina egna bilder (en selfie, ett foto från din vardag/arbetsplats eller kanske ett verk du arbetar med) genom uppladdningsfunktionen nedan.

Alla bilder kommer att utgöra en pixel, en liten bit, av kulturminister Amanda Linds porträtt. På så sätt skapar våra bilder tillsammans ett porträtt av kulturministern och en påminnelse om att ”kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling”.

Vårt gemensamt skapade pixelporträtt kommer att överlämnas till kulturminister Amanda Lind tillsammans med fyra konkreta förslag för en relevant och ambitiös kulturpolitik:
- Låt konsten och kulturen genomsyra samhällsutvecklingen
- Satsa på en levande konstscen över hela landet
- Investera i konstnärlig frihet och kvalitet genom att stärka konstnärernas förutsättningar att verka
-Stimulera marknaden för konst.

Läs hela uppropet längre ned på sidan.

Maria Jokitalo Haren som ville vara flicka

Stöd uppropet
Ladda gärna upp en bild. Men du kan också skriva under uppropet genom att bara fylla i namn, e-post och län ifall du föredrar det. E-postadress behöver du inte lämna. Men gör du det får du vid max två tillfällen återkoppling om hur kampanjen går.

Genom att ladda upp en bild intygar du att du äger rättigheterna till bilden i fråga och därmed inte kränker någon tredje parts upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Kulturvalet.se erhåller, genom uppladdningen, en icke-exklusiv rätt att nyttja bilden för skapandet av en pixelbild i samband med 2018-års valkampanj. Har du ingen bild att ladda upp kan du ändå skriva under uppropet med namn, län och e-post. AB Svensk Konstnärsservice behandlar personuppgifterna enligt gällande föreskrifter i GDPR (Dataskyddsförordningen) och kommer därmed endast nyttja bilderna för ovan nämnda ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter, använder cookies med mera i vår integritetspolicy.Carl Wilhelmson A Workman

Var står du kulturpolitiskt?

Svara på frågorna i Kulturvalets valkompass och jämför dina åsikter med rikspartiernas. De tretton frågorna har tre svarsalternativ och tar någon minut att besvara. När du slutfört enkäten får du en tabell med dina och partiernas svar. Partierna har även lämnat motiveringar och kommentarer till vissa av sina svar. Dessa finns sammanställda i en PDF-fil.

Vill du veta hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa vår integritetspolicy.

Beth Laurin Jag Slutade Spela Piano, 2009 Foto: Margareta Bloom Sandebäck

Kulturvalets konstupprop

Grundlagens och riksdagens mål (se ovan) vittnar om ett samhälle som genomsyras av konst och kultur. Men i den krassa verkligheten lägger staten 0,84 procent av statsbudgeten på kultur. Ja, du läste rätt. Inte ens en procent. Och i den krassa verkligheten är bild- och formkonstnärer samhällets sämst betalda yrkesgrupper. Medianlönen ligger på 13 000 kr före skatt. Ja, du läste rätt. Vi föreslår följande:

Låt konsten och kulturen genomsyra samhällsutvecklingen

Investera minst en procent av statsbudgeten i konst och kultur. Utarbeta ett statligt direktiv för enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar av våra offentliga livsmiljöer och stärk gestaltningsfrågorna i Plan- och bygglagen (PBL). Utveckla metoder så att kulturen finns med i samhälleliga planeringsprocesser.

Satsa på en levande konstscen över hela landet

Oavsett i vilken kommun vi bor ska man kunna ta del av en professionell och levande konstscen. En förutsättning för kvalitet och professionella utställningar är att bild- och formkonstnärerna får skäliga villkor och betalt för sin arbetstid (MU-avtalet). Förhandla om och finansiera MU-avtalet så att konstnärerna får betalt för sin arbetstid i samband med utställningar.

Investera i konstnärlig frihet och kvalitet genom att stärka bild- och formkonstnärernas förutsättningar att verka

Ge även bild- och formkonstnärer trygghet inom ramen för våra socialförsäkringssystem. Stärk arbetet för jämställdhet och mångfald, och motverka hat, våld och trakasserier inom kulturvärlden. Räkna upp konstnärernas visningsersättning till samma nivå som biblioteksersättning och inför en konstnärsfond med inspiration från Norge. Utöka stödet till konstnärernas kollektivverkstäder och arbetslokaler.

Helene Schjerfbeck
Hilma af Klint, detalj ur verket De tio största nr 7. Mannaåldern, 1907

Stimulera efterfrågan på bild- och formkonst

Stärk konstnärers arbetsmarknad genom att stimulera efterfrågan på bild- och formkonst. Inför en konstmoms på sex procent (precis som för teatern och litteraturen) och avskrivningsrätt vid förstagångsköp av konst för företag. Stärk främjandeorganisationernas förutsättningar och utöka de exportfrämjande insatserna.

Om Kulturvalet

Kulturvalet.se är ett informationsarbete och upprop som drivs av Konstnärernas Riksorganisation, Konstfrämjandet, Sveriges Konstföreningar, Konsthantverkscentrum, Konstnärscentrum, Konstnärernas Kollektivverkstäder Riksorganisation, Svenska Konstnärsförbundet och Bildupphovsrätt i Sverige.